Disclaimer

Deze website is slechts bedoeld om algemene informatie te verstrekken over Koning Koudetechniek B.V. (nader: wij, ons) en haar producten en diensten. Deze informatie is niet bedoeld om technisch advies te verstrekken of instructies te geven over het gebruik van de door ons gevoerde producten en diensten. Voor specifiek advies of instructies aangaande onze producten en diensten dient u met ons contact op te nemen.

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de aangeboden informatie op deze website. Wij doen echter geen uitspraken of geven geen garanties af over de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie en wij merken op dat deze achterhaald, aangepast of ingekort kan zijn. Bovendien behouden wij ons het recht voor om onaangekondigd informatie op deze website aan te passen, toe te voegen en/of te verwijderen.

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook – direct of indirect – als gevolg van of verband houdende met onjuistheden of onvolledigheden van de op deze website aangeboden informatie of voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet (zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het door ons verstrekken van informatie of diensten. Wij sluiten eveneens aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek en het gebruik van deze website, waaronder begrepen schade als gevolg van virussen en andere cybercrime, alsmede de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen.

Voor zover deze website links naar andere websites bevat, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de privacybescherming op deze sites.

Wij garanderen niet dat aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wij bezitten alle intellectuele eigendomsrechten dan wel licenties voor de inhoud van deze website en de downloads. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen, over te nemen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Ook het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina is zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Vragen? We bellen graag met je

Voor algemene vragen zijn we op werkdagen van 07:00 tot 17:00 bereikbaar. Voor servicevragen, storingen en noodgevallen zijn we 24/7 bereikbaar.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden