Privacyverklaring Koning Koudetechniek B.V.

Door middel van deze privacyverklaring laat Koning Koudetechniek (nader wij, ons) u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen ten behoeve van het gebruik van deze website en onze administratie, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat  er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
 • niet met anderen zullen delen (behoudens verplichtingen van overheidswege);
 • zorgvuldig beheren en beveiligen;

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een email sturen aan: info@koningkoude.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de registraties en website van onze organisatie (Koning Koudetechniek B.V.) en onze website www.koningkoudetechniek.nl.

Verzamelde persoonsgegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Naam (contactpersoon)
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in de door ons vastgestelde verwerkingsdoelstellingen voor persoonsgegevens:

 1. Aanmelding voor informatie, advies of een offerte.

Wanneer u ons e-mail of webformulier stuurt wordt deze informatie opgenomen in ons e-mail archief en voor afhandeling opgeslagen, de gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende activiteit relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw op de juiste manier aan te spreken en vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 1. Het voeren van administratie(s) van afnemers en leveranciers.

Hiervoor vragen we de gebruikelijke persoons- en contactgegevens ter identificatie in combinatie met gegevens over de werkkring en factuuradres. Deze informatie wordt tot zeven jaar bewaard (vanwege fiscale regelgeving).

 1. Digitaal logboek installatie

Op onze website kunt u zich aanmelden voor toegang tot Digitale logboek installatie. U dient hiervoor de aan u ter beschikking gestelde gebruikersnaam en het aan u verstrekte wachtwoord te gebruiken.

 1. Aanvraag meldkamer

Om een wijziging in de instelling van uw koelinstallatie door ons te laten uitvoeren dient u een wijzigingsformulier op onze website in te vullen. Alle (persoons)gegevens en velden dienen verplicht ingevuld te worden zodat wij een bevestiging van uw aanvraag kunnen mailen en de opdracht kunnen uitvoeren.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten, op basis van een zgn. verwerkersovereenkomst, waarbij onze uitgangspunten voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Website bezoek

Wanneer u onze website gebruikt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. De analyses van deze logfiles worden uitsluitend ter verbetering van onze website en onze daaraan gerelateerde dienstverlening gebruikt en gedurende maximaal 24 maanden bewaard.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo spoedig mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@koningkoude.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verwerkingsdoelstellingen en de daarop gebaseerde privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor een mogelijke update.

Koning Koudetechniek B.V.
Papenrijt 11
5761 DB Bakel
Telefoon: 0492-344555
info@koningkoude.nl
KvK nr. 17143932
BTW nr. NL811328582 B01

Vragen? We bellen graag met je

Voor algemene vragen zijn we op werkdagen van 07:00 tot 17:00 bereikbaar. Voor servicevragen, storingen en noodgevallen zijn we 24/7 bereikbaar.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden